Informacje bieżące

Jeśli planujesz złożyć RQA pamiętaj, że

  • Każda depesza przysyłana mailem powinna obejmować czas jednego AUP (0600 UTC do 0600 UTC kolejnego dnia), co oznacza, że jedno zamówienie to jeden e-mail. Przestrzeganie powyższych zasad związane jest z procesem automatyzacji przyjmowania zamówień.
  • RQA należy złożyć do 1000 UTC
  • Zawsze dołączaj dane kontaktowe do osoby odpowiedzialnej za działania w strefie
  • Zawsze należy czekać na potwierdzenie otrzymania RQA

Przykładowe RQA - zamówienie na strefę.

RQA typ depeszy pozostaw bez zmian
EPXX podaj kod lotniska albo nazwę użytkownika
20/05/2019 06:00 – 21/05/2019 06:00 wpisz czas obowiązywania AUP, w którym będzie Twoje RQA
19/05/2019 09:30 podaj datę i godzinę wysłania depeszy
01 TRA59 A055 F105 11:00 12:00 EPBK PJE tutaj wpisz nazwę strefy, wysokości oraz godziny planowanej aktywności) 

UWAGA!
adres e-mail przeznaczony na zamówienia: rqa@pansa.pl,
RQA prosimy umieszczać w treści wiadomości, bez załączników!

Jeśli chcesz aktywować strefę pamiętaj, że:

  • Każdy użytkownik ma obowiązek nawiązania kontaktu z ASM3 60 do 30 minut przed planowanym rozpoczęciem aktywności w strefie.
  • Brak potwierdzenia rozpoczęcia  lotów w ciągu 30 minut skutkuje wygaśnięciem zezwolenia na działania w strefie!

Uprawnione podmioty

02 lipca 2019 r. weszło w życie ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie struktury polskiej przestrzeni powietrznej oraz szczegółowych warunków i sposobu korzystania z tej przestrzeni (§19).
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/619/1

W związku z tym od 01. lipca 2019 AMC Polska przyjmuje zamówienia na przestrzeń powietrzną jedynie od uprawnionych podmiotów.

W sprawie nadania uprawnień należy kontaktować się z Departamentem Żeglugi Powietrznej ULC.
www.ulc.gov.pl
Tel. +48 22 520 75 01

Użytkownicy wojskowi zgłaszają się do Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego.
http://ssrlszrp.wp.mil.pl

Jeżeli loty planowane są w dniu świątecznym lub bezpośrednio następującym po święcie RQA należy składać w dniu poprzedzającym to święto do 1000 UTC.

DZIEŃ ROBOCZY, W KTÓRYM NALEŻY ZŁOŻYĆ RQA DNI ŚWIĄTECZNE I NASTĘPUJĄCE BEZPOŚREDNIO PO ŚWIĘCIE 2020
Grudzień: 31 1, 2 Styczeń
Styczeń: 3 4, 5, 6, 7 Styczeń
Kwiecień: 10 11, 12, 13, 14 Kwiecień
Kwiecień: 30 1, 2, 3, 4 Maj
Czerwiec: 10 11, 12 Czerwiec
Listopad: 10 11, 12 Listopad
Grudzień: 24 25, 26, 27, 28 Grudzień
Grudzień: 31 1, 2, 3, 4 Styczeń
Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast