Logo PAŻP
AMC
A A A      
 

lloyd_logo Lataj z głową Film o PAŻP Film - Po drugiej stronie


BALTICFAB GNSS Promocja zawodu KRL

Informacje ogólne


stanowisko pracy stanowisko pracy stanowisko pracy
stanowisko pracy stanowisko pracy stanowisko pracy

AMC POLSKA Realizuje zadania zarządzania przestrzenią powietrzną na poziomie ASM 2 i 3

ASM 2 - POZIOM PRZEDTAKTYCZNY

  1. zbieranie i analiza zapotrzebowań na przestrzeń powietrzną.
  2. rozstrzyganie kolidujących próśb o przydział stref zarządzanych przez AMC przez stosowanie zatwierdzonych priorytetów, renegocjacje, zmianę harmonogramów.
  3. informowanie o dokonanym przydziale przestrzeni powietrznej w planie użytkowania przestrzeni powietrznej (AUP) w przeddzień operacji.

ASM 3 - POZIOM TAKTYCZNY

  1. aktywacja i dezaktywacja elementów przestrzeni zawartych w AUP.
  2. uaktualnianie danych związanych z realizacją AUP.
  3. aktywacja, na prośbę użytkownika przestrzeni powietrznej, dodatkowych stref nie kolidujących ze strukturami zawartymi w AUP oraz przestrzenią niekontrolowaną.
  4. reagowanie na każdą dodatkową prośbę wynikającą z poważnych niespójności dróg lotniczych lub nie przewidzianych problemów ATC
  5. monitorowanie wykorzystania przydzielonych struktur przestrzeni powietrznej.
  6. informowanie o ograniczeniach użytkowników wykonujących loty w przestrzeni niekontrolowanej.

Dodatkowe informacje patrz e-AIP (ENR 2.2.3-1 i ENR 2.2.2-1) http://ais.pansa.pl/aip/index.php