Logo Niepodległa
Logo PANSA
A A A      
 
Kontakt    

O Airspace Strategy for Poland Film cybersecurity
Film cybersecurity
Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni PowietrznejLogo CEF

Informacje ogólne

stanowisko pracy stanowisko pracy stanowisko pracy stanowisko pracy stanowisko pracy stanowisko pracy

AMC POLSKA Realizuje zadania zarządzania przestrzenią powietrzną na poziomie ASM 2 i 3

ASM 2 - POZIOM PRZEDTAKTYCZNY

  1. zbieranie i analiza zapotrzebowań na przestrzeń powietrzną.
  2. rozstrzyganie kolidujących próśb o przydział stref zarządzanych przez AMC przez stosowanie zatwierdzonych priorytetów, renegocjacje, zmianę harmonogramów.
  3. informowanie o dokonanym przydziale przestrzeni powietrznej w planie użytkowania przestrzeni powietrznej (AUP) w przeddzień operacji.

ASM 3 - POZIOM TAKTYCZNY

  1. aktywacja i dezaktywacja elementów przestrzeni zawartych w AUP.
  2. uaktualnianie danych związanych z realizacją AUP.
  3. aktywacja, na prośbę użytkownika przestrzeni powietrznej, dodatkowych stref nie kolidujących ze strukturami zawartymi w AUP oraz przestrzenią niekontrolowaną.
  4. reagowanie na każdą dodatkową prośbę wynikającą z poważnych niespójności dróg lotniczych lub nie przewidzianych problemów ATC
  5. monitorowanie wykorzystania przydzielonych struktur przestrzeni powietrznej.
  6. informowanie o ograniczeniach użytkowników wykonujących loty w przestrzeni niekontrolowanej.

Dodatkowe informacje patrz e-AIP (ENR 2.2.3-1 i ENR 2.2.2-1) http://ais.pansa.pl/aip/index.php